FAQ

Otázky a odpovědi

Přinášíme vám přehled nejčastějších otázek a odpovědí, se kterými jsme se setkali.

Co to je živý přenos – live stream?
Živý přenos, živé vysílání, stream či streaming je jednoduše řečeno přímý přenos, kdy v reálném čase přenášíme obraz a zvuk (video) živě na jiné místo či do televize nebo na internet. Takový přenos zásadně zvýší diváckou základnu a dosah vaší akce, může ji zpřístupnit dalším cílovým skupinám a podobně.

K čemu je live stream dobrý?
Streamování (nebo-li živé vysílání) není novým konceptem – celá řada velkých značek, od těch sportovních až po pořadatele kulturních a společenských akcí, ho po léta používají s velkým úspěchem. Trendem poslední doby je přesun živého vysílání z televize do on-line prostředí.
Takové vysílání může přinášet zásadní benefity pro vaši činnost – umožní sdělit informace novým zákazníkům, budovat nové publikum, přenést prožitek novým divákům, zcela novým způsobem budovat a rozvíjet komunitu a podobně.
Zásadním benefitem je i prosté budování značky (brandu) – videoobsah umožní zasáhnout nové cílové skupiny a ty stávající upevnit ve vztahu k vaší firmě, značce, organizaci. Obsah sdělovaný streamováním na sociální sítě umožní využít celou řadu nových prvků, je bohatší a četné studie potvrdily, že i divácky atraktivnější. Naši zákazníci pozitivně hodnotili i řádově vyšší míru interakce se svou cílovou skupinou, například prostřednictvím komentářů k právě vysílanému videu.

Pro koho je streamování určené?
Live stream či živé vysílání je vhodné pro každého, kdo pořádá libovolnou akci či událost a je jeho zájmem zpřístupnit svou akci či produkt dalším divákům, cílovým skupinám; oslovit nové klienty, sponozory; šířit povědomí o značce a podobně. Příkladem akcí, které přenášíme, jsou konference, školení, semináře, dále všechny kulturní a sportovní akce, veřejná vystoupení, koncerty a podobně. Nebráníme se ovšem ani streamu z akcí méně obvyklých – například přenosu významných životních událostí, například svateb, oslav, promocí nebo i pohřebních obřadů.

Na jaké sociální sítě je možné streamovat?
V kontextu prostředí České republiky, potažmo střední Evropy, nejčastěji využíváme streamování na Facebook a YouTube. Volbu vždy konzultujeme se zákazníkem a hledáme takové řešení, které nejlépe vyhoví všem požadavkům na stream – obvykle je v komunikaci organizace či firmy jeden z těchto kanálů výrazně aktivnější.
Nejsme ale omezeni ani dalšími platformami – herní a pro-gaming video portály jako je Smashcast, Mixer nebo Twitch, zpravodajský a komentátorský Dailymotion, e-learningový a studijní LiveEdu či multiplatformní streamovací služba Restream a stále oblíbenější služba sítě Twitter s názvem Periscope, ty všechny jsou v našem portfoliu služeb.
Na místě je ovšem i uvažování o integraci živého videa do vlastních webových stránek či využití v Čechách ne příliš obvyklých služeb pro monetizaci streamovaného obsahu.

Dokážete mi poskytnout i záznam ze streamu?
Ano. Obvykle veškeré streamované video zaznamenáváme ve vysoké (HD či 4K) kvalitě. Po doplnění o záznam obrazu z jednotlivých kamer je možné vytvořit profesionálně sestříhaný video záznam z vaší akce.

Kolik streamování stojí?
Ke každému přenosu vždy přistupujeme individuálně a cenu následně ovlivňuje celá řada faktorů – počet kamer (víc kamer obvykle poskytne lepší divácký zážitek, standardem například pro konference či kulturní akce jsou obvykle kamery tři, u sportovních akcí to může být násobně více), technologie přenosu (důležitám faktorem je v daném místě dostupná konektivita do prostředí internetu – streamovat z kamenné budovy s rychlým internetem je jednodušší než například z venkovního prostředí), požadavky na záznam, jeho postprodukci a podobně. Cenovou nabídku pro vás rádi připravíme.

Dokážete stream doplnit o grafický obsah?
Ano. Doplnění vaší korporátní grafiky nebo například prezentací do výsledného videa, jedno zda vysílaného na projektor v sále či do streamu na internet, je standardní součástí naší práce. V případě potřeby jsme připraveni grafiku i sami připravit, od jednoduchých statických obrazů, přes infografiku až po náročné animace.

Je možné obraz z kamer promítat v sále?
Ano. Jedná se o standardní proces, kdy (například u kulturních akcí či konferencí) na LED stěnu či projektor v sále vysíláme prezentace jednotlivých řečníků doplněnou o prostřihy z kamer v době mimo jednotlivé příspěvky a do internetového streamu kombinaci živého obrazu z kamer (typicky obličej řečníků) s prostřihy prezentací tak, aby bylo dosaženo optimálního diváckého zážitku.

Jak probíhá přenos z konference?
Po úvodním seznámením se záměrem klienta obvykle přistupujeme k technické obhlídce prostor, při které vzájemně upravujeme požadavky na stream tak, aby byl realizovatelný v odpovídající kvalitě a rozsahu. Po takové obhlídce a konzultaci od nás dostanete cenovou nabídku. Samotné přípravy přenosu poté, dle rozsahu samotné akce, začínají několik hodin až den před, kdy se postupně nastavují všechny kamery, zařízení pro střih, streamovací technika a podobně. Během generální zkoušky se vše otestuje, následně proběhne samotná akce a stream. V případě požadavku na záznam a následnou postprodukci videa se bezprostředně po akci začíná pracovat na záznamu a jeho editaci tak, aby mohl být odevzdán v co nejkratším termínu.

Z jakých míst je možné streamovat?
Díky využitým technologiím jsme schopni streamovat v zásadě z každého místa v České republice i ve světě, liší se pouze náročnost takového přenosu. V interiérech a zastavěných oblastech se obvykle snažíme získat konektivitu do internetu prostřednictvím pevného či wifi připojení, v exteriérech, mimo města a v přírodě obvykle saháme po připojení prostřednictvím mobilních 4G a LTE sítí.

Jaká je kvalita vysílaného videa?
Vždy se snažíme dodat stream v co nejvyšší kvalitě, s nejvyšším možným datovým tokem, s co nejnižší mírou komprese. Naším pracovním standardem je HD kvalita, která je v současnosti standardem světovým pro veškeré živé vysílání.